Nam Dương Tâm An

  (1 customer review)

  750.000

  Thành Phần:

  • Bột Lộc nhung…………..100mg
  • Bột Ngũ vị tử……………..45mg
  • Bột Quan quế…………….35mg

      Hỗn hợp 235mg cao tương đương với dược liệu gồm:

  • Đỗ trọng chế……………..500mg
  • Sơn dược…………………500mg
  • Thục địa…………………..450mg
  • Kỷ từ……………………….450mg
  • Sơn thu……………………450mg
  • Phụ liệu: Chất chống đóng ván: bột talic, chất bảo quản: sodium benzoate vừa đủ 1 viên.