Tâm An Vị

(1 customer review)

Liên hệ

  • Bột cao Dạ Cẩm
  • Bột cao Lá Khôi
  • Bột cao Chè Dây
  • Bột cao La Bạc Tử
  • Bột cao Ô Tặc Cốt
  • Bột cao Cam Thảo
  • Phụ liệu: Tinh bột, Magie stearate, nipazil, nipazol vừa đủ 1 viên.
Category: Tag: